portada
portada

JMES, Estudi d’Arquitectura

Despatx especialitzat en Rehabilitació d’Edificis amb 30 anys d’Experiència Professional, tant en el Sector Públic com a Arquitecte en els Serveis de Projectes i Obres d‘Adigsa, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, assumint diferents responsabilitats; com en el Sector Privat, amb encàrrecs per a Particulars, Comunitat de Propietaris, Administradors de Finques o Promotors.
Introducció a les línies de treball

Rehabilitació

portada

En la Rehabilitació d’Edificis actuem tant en l’exterior de l’edifici, en la Reparació de Façanes, Balcons, Cobertes, Patis, Esquerdes i Fissures, com a l’interior, en el Reforç Estructural de Sostres de Biguetes de Fusta, Metàl·liques, Formigó o amb Aluminosis, i en la Substitució d’Instal·lacions. En la Restauració dels Edificis Catalogats seguim criteris de Conservació del Patrimoni Arquitectònic. En la Reparació dels Edificis restablim les condicions de Seguretat, Funcionalitat i Confort que s’hagin vist deteriorades, i millorem l’Estètica de l’Edifici.
[veure més]

Reforma i accessibilitat

portada

En Reforma, actuem tant en edificis de Vivendes com en Locals, per millorar la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica. Adaptem els espais a les noves necessitats, modificant el nombre i la distribució de les vivendes i millorant el disseny dels Interiors; i reformem vestíbuls i espais comuns, suprimint barreres arquitectòniques mitjançant la col·locació de rampes, plataformes elevadores i ascensors, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici.
[veure més]

Obra nova i ampliació

portada

En Obra Nova, estem especialitzats en edificis de vivendes. També fem Remuntes i Ampliacions d’Edificis Existents, seguint els criteris de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica, aplicant la corresponent normativa d’Habitabilitat i el Codi Tècnic de l’Edificació.
[veure més]

Tramitacions, peritatges i ite

portada

Estem especialitzats en fer la “Inspecció Tècnica de l’Edifici - ITE”, que substitueix a l’antic “Test de l’Edifici - TEDI”, i podem gestionar-la amb l’Administració per poder obtenir el “Certificat d’Aptitud”, i fer-ne posteriorment, en cas necessari, el Projecte de Rehabilitació; així com esdevenir el Tècnic de Capçalera de l’Edifici per programar-ne el Manteniment Preventiu. Tanmateix l’Experiència Professional ens ha permès ser experts en la Redacció de Dictàmens, Informes Tècnics i Peritatges Judicials, formant part de l’”Associació de Perits Judicials de Catalunya – APEJUC”; i de l’”Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) – AAEPFC”.
[veure més]