> Serveis > Accessibilitat

ACCESSIBILITAT

rehabilitacion


Accessibilitat: Experiència en supressió de barreres arquitectòniques

 • Solucions personalitzades i ajustades a les exigències de l'espai i del client
 • Ràpida oferta d'honoraris i pressupost orientatiu

Demani un pressupost i veurà què fàcil és arreglar casa seva!

DEMANI PRESSUPOST


Què és l'accessibilitat?


S’entén per Accessibilitat en l’edificació a la supressió de barreres arquitectòniques que impedeixen o limiten l’accés i el moviment per l’exterior i l’interior de l’edifici a les persones amb mobilitat reduïda, ja sigui temporal o permanent.

Tipus d’espais segons els grau d’accessibilitat:

 • Espai adaptat: espai que s’ajusta als requeriments funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació.
 • Espai practicable: espai que malgrat no reunir tots els paràmetres tècnics per fer-lo adaptat, permeten que, de forma autònoma, les persones amb mobilitat reduïda l’utilitzin.
 • Espai convertible: espai que mitjançant modificacions d’escassa entitat i baix cost, que no afectin a la seva configuració essencial, pot transformar-se al menys en practicable.

En moltes ocasions, les obres relacionades amb l’accessibilitat afecten als elements comuns dels edificis com ara escales, vestíbuls, patis, etc.

Normalment les obres consisteixen en la substitució d’escales per rampes i l‘instal·lació d’ascensor, amb la conseqüent adaptació de l’edifici. Si no es poden construir rampes col·loquem plataformes elevadores.

Tanmateix poden actuar reformant vivendes, per tal de transformar-les en adaptades o practicables.Per què millorar l’accessibilitat?


 • Per facilitar l’accés, la mobilitat i l’ús de l’edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació.
 • Per millorar la funcionalitat de l’edifici i/o adaptar-lo a noves necessitats.
 • Per revaloritzar l’edifici.


Per què nosaltres?


 • Perquè som un despatx especialitzat en Accessibilitat d’edificis amb 30 anys d’experiència Professional.
 • Perquè treballem tant pel Sector Públic i pel Sector Privat, amb encàrrecs per a Particulars, Comunitat de Propietaris, Administradors de Finques o Promotors.
 • Perquè treballem en qualsevol tipus d’edificis, estiguin o no Catalogats com a Patrimoni Arquitectònic.
 • Perquè garantim qualitat i durabilitat de les solucions, materials i productes industrials emprats.
 • Perquè treballem amb industrials i empreses consultores d’instal·lacions i estructures de confiança.
 • Perquè oferim solucions personalitzades i ajustades a les exigències de l’espai i del client.
 • Perquè els nostres clients queden satisfets i ens avalen.


Quin servei oferim?


 • Reforma interior d’una vivenda per transformar-la en practicable i/o adaptada.
 • Reforma de vestíbuls per millorar la seva accessibilitat.
 • Reforma de locals per millorar la seva accessibilitat.
 • Substitució d’escales per rampes.
 • Instal·lació d’ascensor aprofitant un pati interior.
 • Instal·lació d’ascensor aprofitant l’ull d’escala.
 • Instal·lació d’ascensor agafant part de la superfície de les vivendes .
 • Instal·lació d’ascensor exterior a l’edifici.


Cóm ho fem?


 • Realitzem una primera visita sense compromís per detectar les barreres arquitectòniques, analitzar-les i estudiar la viabilitat de la seva supressió, així com de les conseqüències espacials i formals que comporta.
 • Realitzem una oferta d’honoraris i valoració econòmica aproximada de les obres, sense compromís, en el termini d’una setmana.
 • Un cop acceptada l’oferta, realitzem el projecte complert i un pressupost ajustat a la proposta, tenint en compte en tot moment les especificacions del nostre client. La documentació tècnica presentada és la requerida per l’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
 • Ens responsabilitzem de la direcció i la coordinació de l’execució de les obres de rehabilitació, amb un seguiment i una supervisió constant en cada una de les fases, tenint especial cura dels detalls.
 • Al llarg de tot el procés de projecte i obra, estem en contacte directe i continuat amb el client, atenent els seus requeriments i facilitant un intercanvi dinàmic d’impressions.


Altres tramits

 • Ens encarreguem d’assabentar-nos i tramitar, en cas de que es sol·liciti, tota la documentació administrativa necessària.
 • Oferim, un cop acabades les obres, la Redacció i el seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici, incloent els projectes o Documentacions Tècniques requerides per l'Administració.
 • Tanmateix, elaborem el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d'Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l'edifici.
 • En cas de que el seu edifici estigui obligat a passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), nosaltres ens encarreguem de realitzar-la.

Per més informació podeu consultar les següents webs:

Galeria de Projectes d'Accessibilitat

Projecte: Rehabilitació de façanes, coberta, instal·lacions i adequació d’ascensor.
Adreça: Mallorca núm.146, Barcelona.
Catalogat: Nivell C de protecció del “Patrimoni Arquitectònic com a Conjunt Especial de l’Eixample de Barcelona
Arquitecte: Antoni Millás Figuerola.
Client: Comunitat de propietaris.
Data de la rehabilitació: 2005.


Projecte: Rehabilitació de sis escales del barri de la Trinitat Nova.
Adreça: C/. Platja d’Aro 13-23, Barcelona.
Data de l’obra: 2006.
Client: Treball realitzat com a Arquitecte contractat per Adigsa, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya.

Projecte: Millora de l'accessibilitat amb la col·locació d'un ascensor. Rehabilitació de façanes, mitgeres, patis, coberta, i reforma interior de vivendes i local.
Adreça: Sant Màrius 49, Barcelona.
Catalogat: No catalogat.
Data de construcció de l’edifici: 1900.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Comunitat de Bens.
Data de la rehabilitació: 2009-2011.

Projecte: Millora de l'accessibilitat amb la col·locació d'un ascensor i reforma de local situat a l'edifici Seida.
Adreça: Avinguda de Sarrià 146-148, Barcelona.
Catalogat: No catalogat.
Data de construcció de l’edifici: 1958.
Arquitecte: Francesc Mitjans.
Client: Privat.
Data de la rehabilitació: 2009-2010.

Projecte: Millora de l'accessibilitat amb la col·locació d'un ascensor i de plataforma elevadora. Rehabilitació de façanes i adaptació a oficina de documentació electrònica la Comissaria Local de Vic.
Adreça: Bisbe Morgades 2, Vic (Barcelona).
Catalogat: No catalogat.
Data de construcció de l’edifici: Desconeguda.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Direcció General de la Policia.
Data de la rehabilitació: 2008.

Projecte: Millora de l'accessibilitat amb la formació de rampa. Reforma per l'adaptació a oficina de documentació electrònica la Comissaria Local del carrer Nil i Fabra.
Adreça: Nil i Fabra 17, Barcelona.
Catalogat: No catalogat.
Data de construcció de l’edifici: Desconeguda.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Direcció General de la Policia.
Data de la rehabilitació: 2007.

Projecte: Col·locació d'ascensor en la construcció d'obra nova d'un habitatge unifamiliar aïllat.
Adreça: Passatge de les Mimoses 14, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona).
Client: Privat.
Data de la rehabilitació: 2009.

Projecte: Millora de l'accessibilitat amb la col·locació d'ascensor,rehabilitació de façanes i cobertes, i reforma interior de masia.
Adreça: Disseminat 14, Sant Joan Despí (Barcelona).
Client: Privat.
Data de la rehabilitació: 2008. • Gran de Sant Andreu 399-401, Barcelona
  Millora de l'accessibilitat amb la col·locació de rampa, i reforma per l'adaptació d'oficina de documentació electrònica a la Comissaria Local del carrer Gran de Sant Andreu. Reforma realitzada l'any 2007.

 • Molí 16, Esplugues de Llobregat (Barcelona)
  Millora de l'accessibilitat amb la col·locació d'un ascensor en un edifici plurifamiliar de vivendes. Reforma realitzada l'any 2000.


Demani pressupost

Vol un pressupost o més informació?. Demani pressupost sense compromís.

Truqui al tel. 93 204 07 24


Ompli aquest formulari i li respondrem amb tot el detall.


Termes legals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que en enviar aquest formulari està autoritzant Jmes, Estudi d'Arquitectura a contactar-lo. Les dades recollides s'incorporaran a un arxiu automatitzat, titularitat de Jmes. Vosté podrá exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicación per correu electrònic a l'email jmes@coac.net, o trucant al tel. 93 204 07 24.presupuesto