> ITE

ITE

rehabilitacion


30 anys d'experiència en la rehabilitació d'edificis

 • Servei integral
 • Edificis catalogats i no catalogats
 • Ràpida oferta d'honoraris i pressupost orientatiu

Necesita rehabilitar seu edifici?

Demani un pressupost i veurà què fàcil és arreglar casa seva!

DEMANI PRESSUPOST


Què és la ITE?


La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) serveix per redactar un informe, on se’n valora l’estat, per tal d’obtenir el Certificat d’Aptitud. Aquesta inspecció es fa de manera visual, per un tècnic competent, i és obligada per la Generalitat de Catalunya.

Des de el 26 de febrer és vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE) DOGC 26.11.2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

Aquesta Inspecció es similar al que abans era el test de l’edifici (TEDI).

Si la ITE redactada informa que l’edifici té deficiències lleus o no té deficiències, la Generalitat atorga el Certificat d’Aptitud indicant els treballs de manteniment per evitar la degradació de l’edifici, aquest certificat té 10 anys de vigència.

Si la ITE redactada informa de deficiències greus l’administració obliga a la realització de les obres que estipula la ITE per obtenir el Certificat d’Aptitud de l’edifici.

Si la ITE redactada informa de deficiències molt greus és l’administració que estipula les mesures legals aplicables en situació de risc.

Terminis per presentar la ITE:

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el Certificat d’Aptitud corresponent, són els següents:


Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Cóm la fem?


 • Primer realitzem la inspecció visual dels elements comuns de l'edifici, habitatges i locals. En aquesta Inspecció es sol•licitarà una sèrie de dades necessàries per poder redactar el document.
 • Posteriorment procedim a la redacció de l'informe de la Inspecció Tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent Certificat de Final d’Obres.

Quan temps triguem?


Una setmana després de la Inspecció Tècnica a l’Edifici s’entregarà l’informe ITE.

Quan costa?


Apliquem els preus de referència establerts per la Generalitat de Catalunya segons el número de vivendes.

Pot consultar la Llei 7/2011 del 27 de juliol on s’estableixen les taxes per a la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges al següent enllaç:

Taxes ITE: http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres11/pdf/VOL_L_MES.pdf (pàgina 17)

Si el client ho desitja, ens podem encarregar de tots els tràmits administratius, aquests es valoraran a part.

Per què ens ha d'escollir a nosaltres?


Perquè som un despatx especialitzat en Rehabilitació d’Edificis amb 30 anys d’Experiència Professional, tant en el Sector Públic a Adigsa, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, com a Arquitecte en els Serveis de Projectes i Obres assumint diferents responsabilitats; com en el Sector Privat, amb encàrrecs per a Particulars, Comunitat de Propietaris, Administradors de Finques o Promotors, i amb Experiència en qualsevol tipus d’Edificis, estiguin o no Catalogats com a Patrimoni Arquitectònic.

Alguns exemples


Per què s'ha de demanar?


És d’obligat compliment en edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 45 anys d’activitat.

És d’obligat compliment en edificis o habitatges que es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

Serveix de control de l’estat de l’edifici i evitar així possibles accidents.

Quina és la vigència del certificat d'aptitud?


El Certificat d’Aptitud amb la qualificació d’Apte té una vigència de 10 anys.

Transcorregut aquest termini, cal renovar-lo, seguint el mateix procediment, dins de l'any següent al de la seva caducitat.

Inspecció técnica dels edificis d'habitatges

Què he de fer si la ITE redactada informa de deficiències greus al meu edifici?


Si la ITE redactada informa de deficiències greus, l’administració obliga a la realització de les obres que estipula l’informe.

Per fer les obres cal encarregar-nos un projecte i la direcció d’aquestes.

Un cop fetes les obres emetem el Certificat Final de les Obres, que juntament amb l’informe ITE, servirà per sol·licitar el Certificat d’Aptitud.

Què cal fer posteriorment?


És imprescindible realitzar un manteniment anual de l’edifici, això els beneficiarà quan s’hagi de renovar el Certificat d’Aptitud, que té una vigència de 10 anys.

Per tant, cal encarregar la Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l'edifici, incloent els projectes o Documentacions Tècniques requerides per l'Administració.

Tanmateix, es convenient que el tècnic elabori el Llibre de l'edifici i, en particular, el Document d'Especificacions Tècniques, on s'inclouran les instruccions d'ús i manteniment i el Pla de manteniment de l'edifici.

ITE realitzades


2011

 • Barcelona. Carrer Pau Claris núm. 153

TEDIS realitzats


2010

 • Hospitalet de Llobregat. Plaça de la Llibertat núm. 9

2009

 • Viladecans. Carrer Pablo Iglesias núm. 9

2008

 • El Prat del Llobregat. Carrer Manel Bertrand núm. 88
 • Vilafranca del Penedès. Carrer Ramon Freixas núm. 64
 • Montcada i Reixac. Plaça de l’Església núm. 8
 • Vic. Avinguda Pius XII núm. 9
 • Sabadell. Carrer Chopin núm. 35
 • Castelldefels. Avinguda Bellamar núm. 12