> serveis > Rehabilitació > Projecte Mallorca, 146

MALLORCA, 146

proyecto

Projecte: Rehabilitació de façanes, coberta, instal·lacions i adequació d’ascensor.
Adreça: Mallorca núm.146, Barcelona.
Catalogat: Nivell C de protecció del “Patrimoni Arquitectònic com a Conjunt Especial de l’Eixample de Barcelona.
Arquitecte: Antoni Millás Figuerola.
Client: Comunitat de propietaris.
Data de la rehabilitació i reforma: 2005.

Rehabilitació


Donat l’estat deficient de l’edifici es va haver de realitzar la rehabilitació de les façanes de carrer i posterior; els paraments del pati interior i la impermeabilització de la coberta.

Es va intervenir en les instal•lacions comunitàries de desguàs i aigua potable, que estaven obsoletes, per tal de deixar-les en les condicions òptimes que estableix la normativa.Reforma


La reforma va consistir amb l’actualització del vestíbul i la recuperació dels elements ornamentals originals. Es van recuperar les motllures que estaven tapades pel fals sostre i les pintures originals que també havien estat tapades amb plafons de fusta.

Accesibilitat


Per tal de millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, es va modificar l’ascensor existent per tal de que arribés a la planta baixa.


Galeria (Clic per Ampliar)


  • General:
galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria galeria
  • Plànols:
galeria