> serveis > Rehabilitació > Projecte Plaça Comercial

PLAÇA COMERCIAL

proyecto

Projecte: Rehabilitació de façanes.
Adreça: Plaça Comercial 3, Barcelona.
Catalogat:Nivell C de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Data de construcció de l’edifici: 1870.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Comunitat de Propietaris.
Data de la rehabilitació i reforma: 2011.

Rehabilitació


Un dels temes principals que es va tenir en compte durant rehabilitació va ser tornar l’edifici al seu estat original. Reconstruint tots els volums, buscant els cromatismes original de façana i eliminant tots els elements que perjudicaven el valors d’aquesta.

Per tant, es va dur a terme la rehabilitació de totes dues façanes. Va ser necessari la reconstrucció dels volums perduts, la reparació d’esquerdes i fissures, la corresponent neteja de la pedra i l’aplicació de revestiment en biga puja-mobles.

En quant a instal•lacions es va dur a terme la unificació d’antenes en coberta comunitària i la reordenació de cablejat de la façana principal. Una altre fita important va ser la recuperació de baranes balustrades de coronament de façana, substituint o reparant les que estaven en mal estat. Tanmateix la recuperació de l’entrada original, eliminant la porta metàl•lica i deixant la de ferro, però adaptant-la a les necessitats i comoditats actuals.Galeria (Clic per Ampliar)


  • General:
galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria
  • Plànols:
galeria galeria