> serveis > Rehabilitació > Projecte Rosselló, 192

ROSELLÓ 192

proyecto

Projecte: Rehabilitació de façana.
Adreça: Rosselló 192, Barcelona.
Catalogat: Conjunt especial de l’Eixample Cerdà.
Data de construcció de l’edifici: 1904-1905.
Arquitecte: Mestre d’Obra Pere Bassegoda i Mateu.
Client: Comunitat de propietaris.
Data de la rehabilitació i reforma: 2006 façana principal-2007 façana a pati d’illa.

Rehabilitació


Es va haver d’intervenir, amb caràcter d’urgència, a la façana a carrer d’aquest edifici de l’Eixample catalogat dins el Conjunt especial, donat que es va despendre una llosana de pedra d’un dels balcons. Per tant, va ser necessària la substitució de les llosanes que es van detectar que estaven a punt de caure i la reparació de les que estaven en mal estat, així com la rehabilitació general de la façana. Tanmateix, va caldre netejar el sòcol de pedra natural de planta baixa, els paraments de façana i les tribunes tenien esquerdes, fissures, zones bufades, etc. que es van haver de reparar.

En la façana a pati d’illa es va fer una rehabilitació general dels elements estructurals de la façana deixant per una propera fase la part dels tancaments. La galeria de la planta principal tenia les seves bigues metàl·liques rovellades, els paraments fissurats, i humitats a la part baixa dels paraments, per això va ser necessari realitzar un reforç estructural amb biga metàl·lica en el cantell en tribuna i la col·locació d’uns pilars metàl·lics amb el corresponent forjat; i la reparació dels cantells de pedra artificial. Tanmateix, la balustrada de coronament de façana estava en mal estat i es va haver de substituir els balustres malmesos i reparar d’altres. Va caldre la neteja i reparació del fris esgrafiat de coronament de façana.Galeria (Clic per Ampliar)


  • General:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Plànols:
galeria galeria