> serveis > Rehabilitació > Projecte St. Màrius, 49

ST.MÀRIUS

proyecto

Projecte: Rehabilitació de façanes, mitgeres, patis, coberta i instal·lació d’ascensor. Reforma interior de vivendes i local.
Adreça: Sant Màrius 49, Barcelona.
Catalogat: no catalogat.
Data de construcció de l’edifici: 1900.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Comunitat de Bens.
Data de la rehabilitació i reforma: 2009-2011.

Rehabilitació


Es tracta d’una rehabilitació integral ja que l’edifici, que havia estat sotmès a vàries modificacions, alteracions i remuntes al llarg del temps, presentava una degradació estructural important.

L’estructura dels forjats de biguetes de fusta presentava un alt grau de degradació que va fer necessària una intervenció de reforç estructural.

Tanmateix els balcons de la façana posterior van ser enderrocats degut al seu estat deficient.

En quant a la façana del carrer Sant Màrius, es va millorar la seva imatge, partint de l’estètica i estil original, ordenant les obertures de la última planta i aplacant aquesta mateixa i la planta baixa.

Es va intervenir en les instal·lacions comunitàries, que estaven obsoletes, per tal de deixar-les en les condicions òptimes que estableix la normativa.Galeria (Clic per Ampliar)


  • General:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Plànols:
galeria galeria


Reforma


La reforma va consistir en la redistribució dels habitatges, afectada per la incorporació de l’ascensor, així com les actuacions necessàries per millorar les condicions de confort (tèrmiques, acústiques, lumíniques, d’espai, etc) regulades pel Decret d’Habitabilitat.

Tanmateix, es van fer de nou tots els banys i cuines, així com la instal·lació elèctrica, de fontaneria i sanejament.

També es van realitzar uns trasters en planta soterrani com una ampliació d’emmagatzematge de cada habitatge.

L’escala comunitària es va reformar i es va col·locar un lluernari de manera que disposes de llum natural.

Amb el mateix objectiu de portar llum natural al local de planta baixa es va enderrocar el forjat del pati central.Galeria (Clic per Ampliar)  • Generals:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Planos:
galeria galeria


Accesibilitat


Per tal de millorar l’accessibilitat a les vivendes es va enderrocar una part del forjat d’una de les vivendes en cada planta i es va instal·lar un ascensor. Aquesta actuació va comportar la redistribució de les vivendes i del vestíbul.


Galeria (Clic per Ampliar)  • Generals:
galeria galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria galeria