> serveis > Rehabilitació > Projecte Via Laietana, 56

VIA LAIETANA

proyecto

Projecte: Rehabilitació de façanes i reparació de coberta.
Adreça: Via Laietana 56, Barcelona.
Catalogat: Nivell B de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Data de construcció de l’edifici: 1914-1931
Arquitecte: Enric Sagnier i Villavecchia.
Client: Prominmo-La Caixa.
Data de la rehabilitació i reforma: 2001-2008 (projecte realitzat per fases).

Rehabilitació


Actuació de gran interès i complexitat donat que és tracta d’un edifici Catalogat de nivell B de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Els elements més importants de la rehabilitació van ser la façana, els balcons de pedra natural i els elements escultòrics i decoratius que presentaven un alt grau de deteriorament a causa del pas del temps i la contaminació.

Coberta:

L’actuació a la coberta va consistir en la reparació dels paraments que es trobaven en mal estat, així com de la zona transitable. També es va fer la impermeabilització i posterior col.locació de rajola de la zona no transitable i es van substituir les plaques que conformen les cobertes inclinades.

Façana:

La rehabilitació va consistir en la neteja, reparació de fissures, consolidació i hidrofugat dels paraments de pedra.

Es va fer un treball molt acurat de neteja, reparació i pintat dels elements decoratius així com del conjunt escultòric de la cantonada “l'Estalvi",obra de Manuel Fuxà i Leal.

Els balcons de pedra natural estaven en mal estat i amb perill de despreniment puntual de manera que va ser necessària una actuació de reparació, reforç estructural o substitució parcial, segons el cas.Galeria (Clic per Ampliar)


  • General:
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
  • Obra:
galeria galeria galeria galeria
  • Plànols:
galeria galeria galeria galeria