> Serveis > Rehabilitació

REHABILITACIÓ

rehabilitacion


30 anys d'experiència en la rehabilitació d'edificis

 • Servei integral
 • Edificis catalogats i no catalogats
 • Ràpida oferta d'honoraris i pressupost orientatiu

Necessita rehabilitar el seu edifici?

Demani un pressupost i veurà què fàcil és arreglar casa seva!

DEMANI PRESSUPOST


Què és la rehabilitació?


Entenem per Rehabilitació el conjunt d’obres que tenen per objecte reparar una construcció, conservant-ne la seva estètica i configuració arquitectònica global, millorant la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica.

Aquestes obres afecten als elements de façana, mitgeres, patis i coberta, a les instal·lacions generals i a l’estructura.Per què rehabilitar?


 • Per restablir les condicions de seguretat, tant de l’usuari, com de tercers.
 • Per millorar la funcionalitat de l’edifici.
 • Per millorar les condicions de confort de l’edifici (temperatura, corrents d’aire, llum, humitats, soroll, etc).
 • Per reduir el consum energètic; un edifici ben aïllat conserva millor l’energia en el seu interior i per tant en consumeix menys.
 • Per millorar l’estètica de l’edifici.
 • Per revaloritzar l’edifici.
 • Perquè el fet de posposar el manteniment afavoreix l’increment de deficiències, la seva gravetat i la magnitud de les obres de reparació.


Per què nosaltres?


 • Perquè som un despatx especialitzat en Rehabilitació d’edificis, amb 30 anys d’experiència Professional.
 • Perquè treballem tant pel Sector Públic com pel Sector Privat, amb encàrrecs de Particulars, Comunitat de Propietaris, Administradors de Finques o Promotors.
 • Perquè treballem en qualsevol tipus d’edificis, estiguin o no Catalogats com a Patrimoni Arquitectònic.
 • Perquè garantim qualitat i durabilitat de les solucions, materials i productes industrials emprats.
 • Perquè treballem amb industrials i empreses consultores d’instal·lacions i estructures de confiança.
 • Perquè oferim solucions personalitzades i ajustades a les exigències de l’edifici i del client.
 • Perquè els nostres clients queden satisfets i ens avalen.


Quin servei oferim?


 • Rehabilitació de façanes
 • Rehabilitació de cobertes
 • Rehabilitació de patis, mitgeres i instal·lacions generals
 • Rehabilitació integral d’edificis


Com ho fem?


 • Realitzem una primera visita sense compromís per inspeccionar l’edifici i les deficiències per les quals hem estat cridats.
 • Realitzem una oferta d’honoraris i valoració econòmica aproximada de les obres, sense compromís, en el termini d’una setmana.
 • Un cop acceptada l’oferta, realitzem el projecte complert i un pressupost ajustat a la proposta, tenint en compte en tot moment les especificacions del nostre client. La documentació tècnica presentada és la requerida per l’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
 • Tanmateix, ens responsabilitzem de la direcció i la coordinació de l’execució de les obres de rehabilitació, amb un seguiment i una supervisió constant en cada una de les fases, tenint especial cura dels detalls.
 • Al llarg de tot el procés de projecte i obra, estem en contacte directe i continuat amb el client, atenent els seus requeriments i facilitant un intercanvi dinàmic d’impressions.


Altres tramits

 • Ens encarreguem de tramitar, en cas de que es sol·liciti, tota la documentació administrativa.
 • Oferim, un cop acabades les obres, la Redacció i el seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici, incloent els projectes o Documentacions Tècniques requerides per l'Administració.
 • Tanmateix, elaborem el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d'Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l'edifici.
 • En cas de que el seu edifici estigui obligat a passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), nosaltres ens encarreguem de realitzar-la.

Per la rehabilitació del edificis, la Generalitat de Catalunya ofereix ajuts i subvencions establertes al Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012. Per més informació podeu consultar les següents webs:

Galeria de Projectes de Rehabilitació

Projecte: Rehabilitació de façana.
Adreça: Rosselló 192, Barcelona.
Catalogat: Conjunt especial de l’Eixample Cerdà.
Data de construcció de l’edifici: 1904-1905.
Arquitecte: Mestre d’Obra Pere Bassegoda i Mateu.
Client: Comunitat de propietaris.
Data de la rehabilitació: 2006 façana principal-2007 façana a pati d’illa.


Projecte: Rehabilitació de façanes i reparació de coberta.
Adreça: Via Laietana 56, Barcelona.
Catalogat: Nivell B de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Data de construcció de l’edifici: 1914-1931.
Arquitecte: Enric Sagnier i Villavecchia.
Client: Prominmo-La Caixa.
Data de la rehabilitació: 2001-2008 (projecte realitzat per fases).


Projecte: Rehabilitació de façanes, mitgeres, patis, coberta i instal•lació d’ascensor. Reforma d'interior de vivendes i local.
Adreça: Sant Màrius 49, Barcelona.
Catalogat: No catalogat.
Data de construcció de l’edifici: 1900.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Comunitat de Bens.
Data de la rehabilitació i reforma: 2009-2011.


Projecte: Rehabilitació de les façanes de l'edifici.
Adreça: Plaça Comercial 3, Barcelona.
Catalogat: Nivell C de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Data de construcció de l’edifici: 1870.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Comunitat de Propietaris.
Data de la rehabilitació: 2011. • Plaça de l'Ajuntament 1, Vilassar de Mar (Maresme)
galeriaProjecte: Rehabilitació de façanes i coberta.
Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1, Vilassar de Mar.
Catalogat: No catalogat.
Data de construcció de l’edifici: Desconeguda.
Arquitecte: Desconegut.
Client: Servihabitat-La Caixa.
Data de la rehabilitació: 2002-2004. • Mallorca 146, Barcelona.
galeriaProjecte: Rehabilitació de façanes,coberta, instal·lacions i millora de l'accessibilitat amb reforma d'ascensor.
Adreça: Mallorca 146, Barcelona.
Catalogat: Edici catalogat dins del "Nivell C de protecció del Patrimoni Arquitectònic com a Conjunt Especial de l'Eixample de Barcelona".
Data de construcció de l’edifici: Desconeguda.
Arquitecte: Antoni Millás Figueroa.
Client: Comunitat de propietaris.
Data de la rehabilitació: 2005. • Avinguda Diagonal 464, Barcelona.
galeriaProjecte: Rehabilitació de façanes de l'edifici "El Palauet".
Adreça: Avinguda Diagonal 464, Barcelona.
Catalogat: Edifici catalogat dins del "Nivell C de protecció del Patrimoni Arquitectònic com a Conjunt Especial de l'Eixample de Barcelona".
Data de construcció de l’edifici: 1927.
Arquitecte: Enric Sagnier i Villaveccia.
Client: Immobiliària Colonial.
Data de la rehabilitació: 2001. • Gran de Gràcia 194-bis, Barcelona
  Rehabilitació de façanes de l'edifici. Rehabilitació realitzada l'any 1999.

 • Via Augusta 238, Barcelona
  Rehabilitació de façanes de l'edifici. Rehabilitació realitzada l'any 2011.

 • Professor Barraquer 6-8, Esplugues de Llobregat (Barcelona)
  Rehabilitació de façanes, coberta i pilars exteriors. Rehabilitació realitzada els anys 2009-2011.

 • Escipió 1, Barcelona
  Rehabilitació de façanes. Rehabilitació realitzada l'any 2010.

 • Balmes 192, Barcelona
  Rehabilitació de façanes, reforma de vestíbul i de la zona d'atenció al públic a planta baixa per adaptar a oficina de documentació electrònica a la Comissaria Local de Balmes 192. Rehabilitació realitzada al 2008.

 • Bisbe Morgades 2, Vic (Barcelona)
  Rehabilitació de façanes i adaptació a oficina de documentació electrònica la Comissaria Local de Vic.

 • Numància 118, Barcelona
  Rehabilitació de façanes de l'edifici. Rehabilitació realitzada l'any 2005.

 • Avinguda Diagonal 464, Barcelona
  Projecte de rehabilitació de façanes de l'edifici "Morillas i Associats". Projecte realitzat l'any 2002.

 • Avinguda República Argentina 30 bis, Mataró (Barcelona)
  Rehabilitació de façanes de l'edifici. Rehabilitació realitzada l'any 2001.

 • Carretera de Sants 236-238, Barcelona
  Rehabilitació de façanes de l'edifici. Rehabilitació realitzada els anys 2000-2002.

 • Gran Via de Carles III 133, Barcelona
  Rehabilitació de coberta. Rehabilitació realitzada l'any 2010.


Demani pressupost

Vol un pressupost o més informació?. Demani pressupost sense compromís.

Truqui al tel. 93 204 07 24


Ompli aquest formulari i li respondrem amb tot el detall.


Termes legals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que en enviar aquest formulari està autoritzant Jmes, Estudi d'Arquitectura a contactar-lo. Les dades recollides s'incorporaran a un arxiu automatitzat, titularitat de Jmes. Vosté podrá exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicación per correu electrònic a l'email jmes@coac.net, o trucant al tel. 93 204 07 24.presupuesto