> Empresa > Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

contacto

cv

NOM: Josep Mª Enrich i Solà
PROFESSIÓ: Arquitecte
NÚMERO COL·LEGIAT DEL COAC: 23.471/0


ASSOCIAT A:

Associació de Perits Judicials de Catalunya - APEJUC
Agrupació d'Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del COAC (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya) - AAEPFC


FORMACIÓ ACADÈMICA UNIVERSITÀRIA:

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Especialitat: Projectes, Urbanisme i Història


FORMACIÓ ACADÈMICA ESPECIALITZADA:
1990 Tècniques d'humitats: Jornades organitzades pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
1993 Instal·lacions a l'Edificació: Jornades organitzades pel Col. d'Aparelladors i Arq. Tècnics de Barcelona.
1994 Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic (1er. Curs): Màster organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya.
1995 Planificació i organització del treball. Direcció per objectius. Qualitat al client extern.: Seminaris impartits per Comunicacions, Studies and Consulting.
1995 Entorn de la Promoció de l'Accessibilitat: Curs organitzat pel Departament de Benestar Social.
1995 Congrés sobre Conservació i reparació d'edificis. El cas dels sostres. Experiències i perspectives. Congrés organitzat pel Departament de Benestar Social
1996 Rehabilitació de la pell de l'Edifici. Façanes: Curs organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
1996 Pressupostos amb COST-ITEC (Versió 3.41): Curs impartit per l'Institut de Tecnologia de Catalunya.
1997 Full de càlcul EXCEL 4.0 impartit per HES Formació, S.L.
1998 Curs de 81 hores d'AUTOCAD 14 impartit per BCT, Barcelona Centre de Tecnologia.
1999 Pressupostos amb TCQ-2000 (Versió 1.3): Curs impartit per l'Institut de Tecnologia de Catalunya.
1999 La millora del confort als edificis d'habitatges. Curs organitzat per l'àmbit de Manteniment de l'Escola de pràctica professional Josep Lluís Sert del COAC.
2000 Jornades internacionals sobre manteniment i gestió dels edificis. La tendència a Europa. Organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2001 Diagnosi e intervenció en façanes urbanes. Curs organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2001 Curs de 35 hores d'Autocad avançat impartit per BCT, Barcelona Centre de Tecnologia.
2001 "Re viure els barris". Curs organitzat pel Programa de desenvolupament de projectes de l'Escola de pràctica professional Josep Lluís Sert del COAC.
2002 Curs de nivell intermedi de català. Certificat del consorci per la normalització lingüística.
2003 NBE-CPI/96 per a tècnics. Curs organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2003 Diagnosi i intervenció en façanes urbanes. L'habitatge públic. L'experiència d'Adigsa. Jornades organitzades pel Col. d'Aparelladors i Arq. Tècnics de Barcelona
2004 Tècniques per a la neteja de paraments en edificis i monuments. Organitzat per Clar Catalunya en el Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2005 Planificació i control de projectes amb Microsoft Project. Curs organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2006 Actualització de Cad 2002 a Cad 2006. Curs organitzat per Enginyeria i Arquitectura La Salle de Barcelona.
2006 Jornades tècniques a Zaragoza del Revitasud - Interreg. Integració de criteris mediambientals en els projectes de rehabilitació.
2007 El Codi Tècnic de l'Edificació. Aspectes principals i documents bàsics. Curs organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2007 El Codi Tècnic de l'Edificació. DB Salubritat (HS 3, 4, 5). Curs organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2007 El Codi Tècnic de l'Edificació. DB Energia (HE1, HE4, HE5). Curs organitzat pel Col. d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
2010 1as Jornadas de Mantenimiento de Edificios. Escuela Politécnica Superior Edificación de Barcelona


PONÈNCIES REALITZADES:


1995 Congrés sobre Conservació i reparació d'edificis. El cas dels sostres. Experiències i perspectives. Congrés organitzat pel Departament de Benestar Social
2003 Diagnosi i intervenció en façanes urbanes. L'habitatge públic. L'experiència d'Adigsa. Jornades organitzades pel Col. d'Aparelladors i Arq. Tècnics de Barcelona
2006 Jornades tècniques a Zaragoza del Revitasud - Interreg. Integració de criteris mediambientals en els projectes de rehabilitació.


PRINCIPALS ACTIVITATS LABORALS:


1979-1980 Col·laborador per l'estudi d'Arquitectura " Albert Paco i Pere Juanola, Arquitectes"
1981-1982 Cap d'obres durant el Servei Militar al "Regimiento d'Artilleria núm. 32 " de Melilla
1982-1983 Col·laborador per l'estudi d'arquitectura "Jaume Torrents, Arquitecte"
1984-1985 Col·laborador a l'estudi de desenvolupament de projectes EQUIP-4 de Barcelona, per diferents despatxos d'arquitectes com L35, Francesc Mitjans, Fernando Ramos, etc.
1985-2007 Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Administradora, Promotora, i Gestora del Patrimoni Públic d'Habitatges de Promoció Pública (+ de 70.000 habitatges.)
1985-1989 Servei de Projectes
1989-1996 Servei d'Obres
1996-2005 Servei de Projectes
2005-2007 Cap de Servei de Projectes d'Arquitectura
Des de 2000 JMES Estudi d'Arquitectura, S.L.P.